Pouť do Říma k zahájení roku Cyrila a Metoděje a k hrobu blahoslaveného Jana Pavla II.

28.5.2012

Ve dnech 24.–27. 5. 2012 byl v Římě oficiálně zahájen rok slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, bratrů, kteří stáli u zrodu našeho křesťanství. Bratrů, kteří vyměnili svůj domov v rozkvétající byzantské říši, za pohanské prostředí Velké Moravy. Bratrů, kteří nejen že nám přinesli písmo a přeložili evangelium do slovanského jazyka, ale také dosáhli od papeže svolení ke slavení mše ve slovanském jazyce. Bratrů, kteří vystoupili na Radhošť a vlastníma rukama rozbili modlu pohanského boha Radegasta (mimochodem po více než tisíci letech tam teď stojí znovu) a kteří za naše národy položili svoje životy. Cyril při cestě do Říma za schválení staroslověnštiny jako liturgického jazyka a Metoděj tady u nás na Velehradě.

K této velké události byla uspořádána mimořádná národní pouť do Říma, které jsme se já společně s mojí ženou zúčastnili. Kromě Cyrilometodějské pouti, měla ta naše ještě další rozměr. Byla to pro nás i pouť našeho nově vzniklého „Spolku pro zbudování kaple“ ke hrobu Blahoslaveného Jana Pavla II, kterému by mohla být naše kaplička zasvěcená a taky to byla i pouť do kaple sv. Václava – patrona naší obce, která je umístěna přímo v římské bazilice sv. Apoštola Petra. Rozhodně stojí za povšimnutí, že hrob Blahoslaveného Jana Pavla II a Svatováclavská kaple jsou ve Svatopeterské bazilice umístěny vedle sebe a že tedy i v naší obci by se mohly tyto osobnosti skvěle doplňovat.

Program pouti začal ve čtvrtek bohoslužbou v kostele sv. Marcelina a Petra – římské titulární bazilice kardinála Dominika Duky, slavené na úmysl Cyrilometodějského roku. V pátek ráno jsme se v bazilice sv. Petra v kapli sv. Václava setkali s oficiální delegací z České republiky, které se osobně účastnili kardinálové Miloslav Vlk a Dominik Duka, arcibiskup Jan Graubner, p. premiér Nečas, ministryně kultury p. Hanáková a zástupci spolupořádajícího Zlínského kraje. Svatopeterskou bazilikou mohutně zazněl „Svatováclavský chorál“ a „Kde domov můj“ a poté delegace odešla na jednání s církevními autoritami. Mi poutníci, jsme se se ale přesunuli jen pár kroků ke hrobu Blahoslaveného Jana Pavla II a modlili se za zdar naší snahy o zbudování kapličky v naší obci. Na závěr modlitby našemu záměru požehnal P. Pavel Dokládal z Královéhradecké diecéze. Pro mne vzácný a silný zážitek, ale i závazek.

Odpoledne pokračoval program mší v bazilice sv. Praxedy se zástupci Vyšegrádské čtyřky za hudebního doprovodu zlínské filharmonie Bohuslava Martinů. Opět velký zážitek. Vyvrcholením oslav pak byl koncert zlínských filharmoniků spolu s Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem v bazilice Santa Maria Magiore. Koncert měl zvláště u italských posluchačů obrovský úspěch a neutuchající potlesk ještě dlouho zněl ulicemi Říma.

V sobotu jsme navštívili hrob sv. Cyrila a další pamětihodnosti a po nedělní mši v bazilice sv. Apoštola Petra, kterou sloužil papež Benedikt XVI, jsme se vydali na cestu domů. Rok slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje začal a určitě nabídne každému z nás svoje ovoce. Bude jenom na nás, jestli se pro něho rozhodneme, nebo natáhneme ruku po nějakém jiném – lákavějším. Nabídka je přepestrá a proto je znovu a znovu aktuální modlitba slovy známé písně „Dědictví otců zachovej nám pane“.

Pavel Maček

« zpět na seznam novinek

Výročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

14.5.2020

Dne 18.5. si připomeneme výročí 100 let od narození svatého Jana Pavla ll. Světce, který má pro nás mezi zástupy svatých výjimečné místo, protože žil s námi. Slova „žil s námi“ vystihují jeho život....

číst víceVýročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

[ ^ k obsahu ^ ]