Pozvání na Národní pouť ke svatému Václavu

6.8.2018

Spolek pro zbudování kaple v Loučce si Vás dovoluje pozvat u příležitosti 100. výročí založení Československa, 25. výročí udělení titulu služebník Boží otci Emilu Josefu Kapaunovi, 50. výročí úmrtí otce Vladimíra Růčky, faráře v Újezdě a 130. výročí narození olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy na Národní pouť ke svatému Václavu, patronu Loučky do Staré Boleslavy ve dnech 27. a 28. září 2018.

Program pouti

Čtvrtek 27. září

11.00 odjezd z Loučky
16.00 ubytování v Praze, odjezd do Staré Boleslavy
18.00 Mše svatá v kryptě baziliky (z vigilie slavnosti sv. Václava)
19.00–19.30 Čtení jmen kněží (za účasti kardinála Dominika Duky)
19.30 Příjezd relikvie sv. Václava (za doprovodu Hradní stráže), průvod do krypty, litanie k patronům vlasti
20.30 Odjezd na ubytování do Prahy

Pátek 28. září

8.30 Odjezd do Staré Boleslavy
10.00 Hlavní poutní mše svatá (na náměstí)
12.00 Odjezd do Prahy, oběd (krčma U parašutistů)
14.00 Prohlídka krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje (místa posledních bojů parašutistů operace Anthropoid včetně rodáka ze Smoliny Josefa Valčíka)
17.00 Ochutnávka klášterního piva v klášteře premonstrátů na Želivě

Ubytování je zajištěno v centru Prahy, v kapucínském klášteře na Hradčanech.

Cena zájezdu: 600 Kč na osobu (děti polovinu)
Prosíme o zaplacení zálohy ve výši 300 Kč do konce srpna u Pavla Mačka v Loučce.

Změna programu vyhrazena

« zpět na seznam novinek

Výročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

14.5.2020

Dne 18.5. si připomeneme výročí 100 let od narození svatého Jana Pavla ll. Světce, který má pro nás mezi zástupy svatých výjimečné místo, protože žil s námi. Slova „žil s námi“ vystihují jeho život....

číst víceVýročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

[ ^ k obsahu ^ ]