Úprava projektu kaple

22.2.2018

Po předložení projektu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce stavebnímu úřadu ve Valašských Kloboukách (při žádosti o územní řízení), byl Spolek pro vybudování kaple v obci Loučka u Vizovic úřadem vyzván, že je třeba - podle jeho názoru - projekt uvést do souladu s §25 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. 

Jinými slovy - vzhledem k odstupům od okolních staveb je potřeba budovu kaple snížit tak, aby kaple vyhovovala výše uvedenému nařízení. Po řadě dalších konzultací se závěrem, že se právní názory různily (např. nejednalo se o protilehlé stěny apod.), oslovili jsme pana architekta Josefa Pleskota, zda by tento požadavek mohl zakomponovat do projektu, abychom projekt nezdržovali vyjasňováním některých jeho aspektů. Pan architekt po určitém váhání souhlasil a nakonec je s konečným výsledkem úpravy i spokojenější....

Pan architekt snížil budovu kaple a současně navrhl velkorysý prostor pro zvonici. Půdorys kaple a vše ostatní zůstává stejné a do prostoru současné dominanty kaple bude možné umístit dostatek zvonků, aby vznikla jedinečná zvonkohra v Loučce. 

Jednalo by se vůbec o první kapli v naší zemi s unikátní zvonkohrou, kde by bylo možné párkrát do roka (např. při hodech či výročí osvobození obce) uskutečnit koncert na zvonkohru. V zahraničí je řada umělců, kteří realizují koncerty na zvonkohru a pořádají i evropská turné. V České republice zatím taková zvonkohra s kaplí není k dispozici. Tím se otvírá i cesta k jedinečnému unikátu, který v Loučce může vzniknout. 

Tato úprava kaple byla odsouhlasena v lednu 2018 na výroční schůzi Spolku všemi členy včetně hosta P. Jan Můčky, místního duchovního správce. Další grafické podklady úpravy kaple jsou - díky vstřícnosti vedení obce - k dispozici ke shlédnutí na nástěnce Obecního úřadu. 

Prosíme všechny přátele, podporovatele a lidi dobré vůle o modlitby za další kroky, které nás v nejbližší době čekají. 

Věříme, že je celý proces nyní již v rukou Pána Boha a sv. Jana Pavla II.

Svatý Jane Pavle II. - oroduj za nás
Svatý Václave - oroduj za nás
ct. Emile Josefe Kapaune - oroduj za nás

« zpět na seznam novinek

Výročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

14.5.2020

Dne 18.5. si připomeneme výročí 100 let od narození svatého Jana Pavla ll. Světce, který má pro nás mezi zástupy svatých výjimečné místo, protože žil s námi. Slova „žil s námi“ vystihují jeho život....

číst víceVýročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

[ ^ k obsahu ^ ]