Z Loučky u Vizovic zazněly inspirativní impulsy

27.9.2014

V Loučce u Vizovic, poprvé v České republice, se konalo literární odpoledne věnované vojenskému kaplanu, nositeli in memoriam nejvyššího amerického vojenského vyznamenání a kandidáta blahořečení otce Emila Josefa Kapauna, který zemřel 23. 5. 1951 v Koreji.

Víme, že po statečném muži, otci Emilu Kapaunovi, Čechoameričanovi, jehož rodiče pocházeli z naší země, se v USA, Jižní Korei, Německu, Japonsku jmenují školy, náměstí, staví mu sochy, vychází knihy, DVD, konají se Dny Emila Kapauna, jsou publikovány články atd. V naší zemi byl doslova objeven teprve vloni, kdy obdržel nejvyšší vojenské vyznamenání in memoriam od prezidenta USA Baracka Obamy “Medal of Honor” (Medaile cti). V současnosti probíhá ve Vatikánu proces jeho blahořečení.

Naše vlast, vlast jeho předků mu byla stále prosté gesto dlužna. Proto, v Loučce u Vizovic, obci, která měla být v době 2. světové války vypálena, se konalo první vzpomínkové odpoledne na otce Josefa Kapauna. Setkání zorganizovalo o.s. Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, které se zabývá historií regionu ale také našich vojáků působících v zahraničí v době 2. světové války a podporuje výstavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce jakožto poděkování Pánu Bohu za záchranu občanů v době války. Cílem literárního odpoledne bylo přiblížit našim spoluobčanům významného člověka, který dokázal obstát v těžkých zkouškách a může být v mnoha ohledech inspirací pro náš národ.

Tato vzpomínková a vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou a s osobní účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Texty o otci Kapaunovi recitovali herci Ondřej Kavan, Máša Málková a klavírista a herec Radomír Šváb. Odpoledne zahájil senátor obvodu, kam Loučka patří - Patrik Kunčar. Herci přiblížili v dramatickém zpracování činy otce Emila Kapauna jak v době jeho života, tak také jeho zázraky, které se konají po jeho smrti – v současnosti.

Občanské sdružení z Loučky je také v kontaktu s rodinou otce Emila Kapauna a také s americkým knězem otcem Johnem Hotzem, který připravuje proces blahořečení ve Vatikánu. Otce John Hotze poslal do Loučky následující pozdrav:

Pozdrav otce Johna Hotze z USA do Loučky u Vizovic

"Pozdravy z města Wichita v Kansasu, domovské diecéze otce Emila Kapauna. Je mi ctí pozdravit lidi z České republiky; tentýž národ, který spolu s předky otce Kapauna nazývá tuto krásnou zemi svým domovem.

 Je úžasné, že jste se sešli, abyste uctili velkého muže, skvělého vojáka a především úžasného kněze. Modlíme se, pokud je to vůle Boží, aby se jednoho dne zařadil ke svatým Svaté katolické církve. Když poznáváte otce Kapauna, poznáváte muže z chudého rodu; muže žijícího v chudých poměrech; ale také muže velkého bohatství. Tím bohatstvím byla jeho víra v Boha a v katolickou církev. Byla to ta víra, která otci Kapaunovi umožnila ponížit se a následovat cestu Krista. Otec Kapaun sloužil rodině, přátelům, spolubojovníkům a, ano, i svým věznitelům a těm, kdo si přáli jeho smrt. Ve věcech, které otec Kapaun dělal, když sloužil svým ovečkám, vidíme Krista. 

Jsme rádi, že jsme se o otci Kapaunovi dozvěděli, a jsme ještě šťastnější proto, že se za nás přimlouvá. Modlíme se za to, abychom i my byli lidmi obdařenými velkým bohatstvím víry, které měl otec Kapaun. Kéž následujeme jeho příklad a stáváme se podobnějšími Kristu, služebníku druhým. Otče Kapaune, modlete se za nás!"

Videozáznam Emil Kapaun Loučka 2014

Odkazy z českých médií na osobnost otce Emila Kapauna

foto foto foto
Otec arcibiskup Jan Graubner je vítán tradičním chlebem z Lúčky
Odpoledne na počest ct. otce Josefa Kapauna zaplnili účastnící několik místností v prostoru Vojenského muzea v Loučce
Zleva klavírista Radomír Švec a herci Máša Málková a Ondřej Kavan
 
foto foto foto
"Kolache" aneb koláčky z Loučky
Herci Máša Málková a Ondřej Kavan čtou texty ct. otce Josefa Kapauna
Pavel Maček, člen Spolku pro zbudování kaple v Loučce u Vizovic
 
foto foto
Emil Kapaun
Pozvánka

« zpět na seznam novinek

Výročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

14.5.2020

Dne 18.5. si připomeneme výročí 100 let od narození svatého Jana Pavla ll. Světce, který má pro nás mezi zástupy svatých výjimečné místo, protože žil s námi. Slova „žil s námi“ vystihují jeho život....

číst víceVýročí 100 let od narození Sv. Jana Pavla II.

[ ^ k obsahu ^ ]