Beseda k připomínkám k architektonickému návrhu kaple

12.5.2014

Pozvánka na výstavu vánočních betlémů v Loučce

Dne 9. května uspořádal spolek pro zbudování kaple v prostorách Vojenského Muzea prezentaci doplněných pohledů navrhované kaple a besedu nad připomínkami k arch. návrhu kaple, prezentované autorem návrhu panem architektem Josefem Pleskotem dne 13.–16. března letošního roku.

Přítomní spoluobčané nejdříve shlédli záznam ze svatořečení sv. Jana Pavla II a poté Pavel Maček přečetl všechny připomínky, které byly v průběhu 13. až 16. 3. zaznamenány a hned 17.6. odeslány panu architektovi. Připomínek byla celá řada, od závažných až po maličkosti a pan Pleskot nás ubezpečil, že se všemi bude pečlivě zabývat. Svůj slib splnil a tak jsme mohli přítomným spoluobčanům změny a doplněné informace prezentovat.

Nejzávažnější připomínkou k návrhu, byla výška zděné části kaple. Navrhovaných 12 metrů se mnohým zdálo být příliš a na základě tohoto podnětu ji tedy pan architekt přizpůsobil okolní zástavbě, takže světlá výška kaple bude 9,9 metru.

Dále byly doplněny pohledy se zobrazením kaple v reálném prostředí z mnoha stran, díky tomu je možné si dobře představit, jak bude kaple vypadat ve skutečnosti. Poté proběhla debata i o ostatních připomínkách.

Závěrem se členové spolku domluvili, že se dohodnou na pravidelném termínu konání modlitebního společenství breviáře, aby se mohli účastnit všichni zájemci i bez předchozí domluvy. Dohodnutý termín bude zveřejněný a už teď se těšíme na všechny, kteří se rozhodnou zapojit.

« zpět na seznam novinek

První zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

24.9.2023

Dne 8. září 2023 byl další historický den pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce. Určitě není náhoda, že zahájení stavby kaple se konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8....

číst vícePrvní zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

[ ^ k obsahu ^ ]