Konstrukce věže kaple byla dokončena

12.1.2024

Silueta kaple má konečnou podobu. Při pohledu na ni jsme si vzpomněli na rozhovor s panem architektem Petrem Zámečníkem, který vznikl v době, kdy projekt kaple byl teprve na začátku a nás zajímal jeho názor jako nezúčastněného, ale přitom zainteresovaného architekta. 

Rozhodně stojí za to si rozhovor přečíst znovu teď, když se projekt stal skutečností.

Petr Zámečník

Pan Ing. arch. Petr Zámečník, patří mezi uznávané architekty v našem regionu, spolupracuje se stavebními úřady, kde posuzuje stavby vznikající v našem regionu.

Je také autorem podoby nového Obecního domu, kulturního sálu i hostince v Loučce a realizace jeho architektonického návrhu zásadně ovlivnila podobu i fungování návsi v Loučce. Proto nás zajímalo, jaký je jeho názor na návrh kaple sv. Jana Pavla II. od Ing. arch. Josefa Pleskota a její umístění v zamýšlené lokalitě.

Pan Zámečník nás ujistil,  že kaple podle návrhu pana Josefa Pleskota má mimořádné umělecké i architektonické kvality, které samy o sobě dávají nový rozměr duchovnímu nazírání na svět. Obec Loučka má výjimečnou příležitost podpořit vznik jedinečné architektury, ojedinělého venkovského kostelíku, jakou dříve reprezentovali  např. barokní architekti. Jejich stavby musely v době svého vzniku vyvolávat rozporuplné reakce, ale dnešní barokní krajinu v podobě poutních míst, kaplí, božích muk si už nedokážeme představit bez těchto znaků naší historie.  Architekt Pleskot patří mezi naše přední architekty, což samo o sobě je zárukou nadmíru hodnotného uměleckého díla. Do jisté míry chápu problémy, se kterými je vznik samotné kaple provázený, ať už se to týká samotného vzhledu stavby, tak jejího umístění ve středu obce.  Domnívám se, že jeho dílo není nutné do všech detailů pochopit, ale daleko důležitější je přijmout jeho myšlenku a duchovní odkaz, který má tato stavba představovat. Kaple by měla občany obce spojovat, proto i to symbolické umístění ve středu obce. Myslím, že případná realizace kaple v budoucnu svým významem přesáhne hranice našeho regionu. Na druhé straně vytvoří velmi zajímavou protiváhu budově nového Obecního domu s kulturním a správní centrem obce, kterou tak doplní o rozměr duchovní.

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

13.2.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]