Novéna za blahořečení Služebníka Božího Emila Kapauna od 2. do 11. listopadu 2015

2.11.2015

Novéna je modlitba na konkrétní úmysl, která se opakuje devět po sobě následujících dní na znamení naší upřímnosti při prosbách Bohu o vyslyšení potřeby nebo přání. Novéna za blahořečení otce Kapauna začne 2. listopadu, v den 65. výročí jeho zajetí v bitvě u Unsanu a skončí na Den veteránů dne 11. listopadu.

Dne 9. listopadu biskup Carl Kemme z diecéze Wichita předá kompletní Positio Super Virtutibus (Prohlášení o hrdinské ctnosti) o otci Kapaunovi Kongregaci pro záležitosti svatých v Římě, aby ho přezkoumali a doporučili Svatému otci.

Modlíme se, aby Duch svatý vedl Církev v procesu zkoumání života otce Kapauna a za případné zázraky!

Novéna za blahořečení a svatořečení otce Kapauna

Pane Ježíši, uprostřed pošetilosti války se tvůj služebník, kaplan Emil Kapaun, vydal v úplné službě Tobě na bitevních polích a v korejských zajateckých táborech, až do smrti v rukou svých věznitelů. 

Nyní Tě prosíme, Pane Ježíši, pokud je to Tvá vůle, abys zjevil celému světu svatost kaplana Kapauna a slávu jeho nejvyšší oběti Tobě znameními zázraků a pokoje. 

Ve Tvém jménu, Pane, prosíme, protože Ty jsi zdrojem pokoje, síly naší služby druhým a naše poslední naděje. Amen.

Otče Kapaune, orodujte se za nás.

« zpět na seznam novinek

První zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

24.9.2023

Dne 8. září 2023 byl další historický den pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce. Určitě není náhoda, že zahájení stavby kaple se konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8....

číst vícePrvní zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

[ ^ k obsahu ^ ]