Pozvání na Národní pouť ke svatému Václavu

6.8.2018

Spolek pro zbudování kaple v Loučce si Vás dovoluje pozvat u příležitosti 100. výročí založení Československa, 25. výročí udělení titulu služebník Boží otci Emilu Josefu Kapaunovi, 50. výročí úmrtí otce Vladimíra Růčky, faráře v Újezdě a 130. výročí narození olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy na Národní pouť ke svatému Václavu, patronu Loučky do Staré Boleslavy ve dnech 27. a 28. září 2018.

Program pouti

Čtvrtek 27. září

11.00 odjezd z Loučky
16.00 ubytování v Praze, odjezd do Staré Boleslavy
18.00 Mše svatá v kryptě baziliky (z vigilie slavnosti sv. Václava)
19.00–19.30 Čtení jmen kněží (za účasti kardinála Dominika Duky)
19.30 Příjezd relikvie sv. Václava (za doprovodu Hradní stráže), průvod do krypty, litanie k patronům vlasti
20.30 Odjezd na ubytování do Prahy

Pátek 28. září

8.30 Odjezd do Staré Boleslavy
10.00 Hlavní poutní mše svatá (na náměstí)
12.00 Odjezd do Prahy, oběd (krčma U parašutistů)
14.00 Prohlídka krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje (místa posledních bojů parašutistů operace Anthropoid včetně rodáka ze Smoliny Josefa Valčíka)
17.00 Ochutnávka klášterního piva v klášteře premonstrátů na Želivě

Ubytování je zajištěno v centru Prahy, v kapucínském klášteře na Hradčanech.

Cena zájezdu: 600 Kč na osobu (děti polovinu)
Prosíme o zaplacení zálohy ve výši 300 Kč do konce srpna u Pavla Mačka v Loučce.

Změna programu vyhrazena

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

7.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]