První zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

11.10.2023

Dne 8. září 2023 byl další historický den pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce.
Určitě není náhoda, že zahájení stavby kaple se konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2023.
Stejně jako není náhoda, že první zvon byl odlit právě v den svátku Narození Panny Marie.

Paní Leticie V. Dytrychová (Zvonařská dílna Tomáškova-Dytrychová s.r.o.) nám na místě sdělila, že po našem zvonu se bude odlévat ještě jeden zvon.
Zvon sv. Václava pro obec Mikuleč (okres Svitavy, původně něm.Nikl) který věnoval pan Walter Jaich (který se narodil 1.3.1941 v Mikulči) a v roce 1945, jako čtyřletý chlapec musel svou rodnou obec i se svými rodiči opustit. Na odlévání přijel do Brodku u Přerova společně se svou rodinou z Německa.

Svatý Václav je patron obce Loučka.
Zvon darují původní němečtí obyvatelé kostelu v obci, ze které byly v roce 1945 vyhnáni. 
Zvon sv. Josefa pro kapli sv. Jana Pavla II. pro obec, která byla zázrakem uchráněna v dubnu v roce 1945 před totální likvidací německou armádou...
Všichni jsme vnímali, že smíření a  pokoj prostupuje místem, kde se rodila věc, která budou sloužit nám i dalším generacím...
A to je jedno z hlavních poselství - nejen nových zvonů a budování kaple ale také všeho našeho snažení.

Pan Walter, který měl v době vyhnání čtyři roky, nám se slzami v očích sdělil, že dnešní den je dovršením jeho životní pouti. Je to jeho nejkrásnější den.

Při odlévání zvonu sv. Josefa pronesl otec Pavel Uhřík, kapucín a dlouholetý přítel našich projektů modlitbu: 

Hospodine nás Pane!
Děkujeme Ti, že můžeme být svědky zrození zvonu.
Říká se - bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.
A v této chvíli to platí dvojnásob.

A tak tě prosím Bože, aby jsi žehnal tomuto dílu.
Také na přímluvu svatého Josefa a svatého Václava, 
kterým jsou tyto zvony zasvěceny.

Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Václava, oroduj za nás.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé, 
buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi, 
chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpouští nám naše viny
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nas v pokušení
ale zbav nas od zlého. Amen.
Požehnej tomuto dílu na přímluvu
svatého Josefa a svatého Václava
Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Ducha svatý
Amen.

Paní Leticie V. Dytrychová při slavnostním přípitku na povedenou práci se slovy "Ať zvoní" 
dodala:

Když vznikne nový zvon, je to vždy velká a historická událost!
Chci popřát, aby oba zvony zvonily do světa, který bude žít v míru a lásce.
Protože ta je  nejdůležitější.
Chceme Vám všem za naši Zvonařskou dílnu poděkovat za Vaši důvěru a těším se, že Vás tyto zvony budou provázet každým tlukotem Vašeho srdce.

Pro Loučku je to zcela jistě mimořádná událost v její historii.
Je to první zvon jedné z největších zvonkoher ve Střední Evropě.
Já jsem si vytvořila určitý pracovní harmonogram, ale u výroby zvonu je to velmi složité. 
Jedná se totiž vždy o souhru řady dalších okolností a vlivů a pokládám za úžasné, co se dnes tady stalo - že jsme odlévali pro Loučku první zvon. 
A  zvon se jménem svatého Josefa. 
Nebylo to nijak plánované,
a já bych nyní chtěla pozdravit - do nebe -  zakladatele naší dílny, dědečka Josefa Dytrycha.


A my chceme, za Spolek pro zbudování kaple v Loučce, poděkovat nejen všem dárcům,  kteří přispěli a přispívají na stavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce u Vizovic.
Při této příležitosti chceme speciálně poděkovat všem Josefům z Loučky, zvláště těm, kteří na tento zvon přispěli.
Ale chceme také vzpomenout na všechny naše předky, kteří žili v Loučce a jsou již na věčnosti.
I pro ně budou znít naším valašským krajem nádherné tóny zvonů smíření.
Děkujeme.
 

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

18.11.2023

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]