Úprava projektu kaple

22.2.2018

Po předložení projektu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce stavebnímu úřadu ve Valašských Kloboukách (při žádosti o územní řízení), byl Spolek pro vybudování kaple v obci Loučka u Vizovic úřadem vyzván, že je třeba - podle jeho názoru - projekt uvést do souladu s §25 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. 

Jinými slovy - vzhledem k odstupům od okolních staveb je potřeba budovu kaple snížit tak, aby kaple vyhovovala výše uvedenému nařízení. Po řadě dalších konzultací se závěrem, že se právní názory různily (např. nejednalo se o protilehlé stěny apod.), oslovili jsme pana architekta Josefa Pleskota, zda by tento požadavek mohl zakomponovat do projektu, abychom projekt nezdržovali vyjasňováním některých jeho aspektů. Pan architekt po určitém váhání souhlasil a nakonec je s konečným výsledkem úpravy i spokojenější....

Pan architekt snížil budovu kaple a současně navrhl velkorysý prostor pro zvonici. Půdorys kaple a vše ostatní zůstává stejné a do prostoru současné dominanty kaple bude možné umístit dostatek zvonků, aby vznikla jedinečná zvonkohra v Loučce. 

Jednalo by se vůbec o první kapli v naší zemi s unikátní zvonkohrou, kde by bylo možné párkrát do roka (např. při hodech či výročí osvobození obce) uskutečnit koncert na zvonkohru. V zahraničí je řada umělců, kteří realizují koncerty na zvonkohru a pořádají i evropská turné. V České republice zatím taková zvonkohra s kaplí není k dispozici. Tím se otvírá i cesta k jedinečnému unikátu, který v Loučce může vzniknout. 

Tato úprava kaple byla odsouhlasena v lednu 2018 na výroční schůzi Spolku všemi členy včetně hosta P. Jan Můčky, místního duchovního správce. Další grafické podklady úpravy kaple jsou - díky vstřícnosti vedení obce - k dispozici ke shlédnutí na nástěnce Obecního úřadu. 

Prosíme všechny přátele, podporovatele a lidi dobré vůle o modlitby za další kroky, které nás v nejbližší době čekají. 

Věříme, že je celý proces nyní již v rukou Pána Boha a sv. Jana Pavla II.

Svatý Jane Pavle II. - oroduj za nás
Svatý Václave - oroduj za nás
ct. Emile Josefe Kapaune - oroduj za nás

« zpět na seznam novinek

První zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

24.9.2023

Dne 8. září 2023 byl další historický den pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce. Určitě není náhoda, že zahájení stavby kaple se konalo v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8....

číst vícePrvní zvon pro kapli v Loučce, zvon sv. Josefa, byl odlit dne 8. září 2023 v den svátku Narození Panny Marie

[ ^ k obsahu ^ ]