Výstava vánočních betlémů v Loučce

14.12.2012

Příprava výstavy se nerodila lehce. Delší dobu jsme s mojí ženou chtěli něco takového u nás v Loučce připravit, ukázat to lidem a v adventním čase navodit předvánoční atmosféru. Takový náš sen bylo sehnat 15 betlémů, pokud by se nám jich podařilo sehnat více, tak by to bylo jenom dobře.

Začalo tedy nelehké shánění kontaktů, oslovování lidí, sběratelů, ale i výrobců betlémů. Všichni oslovení lidé, sběratelé, výrobci nám vyšli ochotně vstříc a své betlémy zapůjčili. Dokonce pan Martin Cigánek z Poteče či paní Marie Kočišová ze Vnorov nám své exponáty ochotně přivezli. To paní Šárka Mokrišová ze Zdounek nám svůj betlémek, který si přivezla dokonce až z Holandska, darovala se slovy „Betlém bude použit na dobrou věc, tak ať Vám slouží“. Perníkový betlém, který nám upekla a několik dní zdobila paní Marie Andrysová z Loučky, krásně voněl celou výstavu a všem co jsme jej instalovali, se jen „sbíhali sliny“…, ale zvládli jsme to.
Na výstavu se nám nakonec podařilo získat 63 betlémů z různého materiálu: dřeva, papíru, keramiky, včelího vosku, háčkovaný, kovaný, vyšívané, látkový, čokoládový, perníkový, z kukuřičného šustí, z Kinder vajíček, z Vizovického pečiva, skleněné, cínové a barevný mechanický betlém. Cením si, že se nám podařilo sehnat betlémy i ze zahraničí: USA, Zairu, Číny, Mexica, Equadoru, Holandska a Svaté Země.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v sobotu 8.12.2012 v 17.00 hodin. Všechny přítomné přivítal úvodním slovem Mgr. Josef Kořenek, představitel občanského sdružení „Vojenské muzeum Loučka – Pearl Harbor“ a Spolku pro zbudování kaple u nás v Loučce, který připomněl letošní návštěvu pana kardinála Dominika Duky v Loučce v den slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, Svatováclavský košt burčáku v den slavnosti svatého Václava a dnešní zahájení výstavy betlémů v den slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Poukázal, že na těchto pevných duchovních základech chceme budovat všechna díla v Loučce a hlavně velké dílo, které společně připravujeme a to je zbudování kaple v Loučce.
Další představitel Spolku pro zbudování kaple pan Pavel Maček poděkoval všem za účast a povzbudil všechny k duchovnímu pohledu na skutečný Betlém a události, které si v tyto krásné svátky v roce připomínáme. Pan děkan Jan Můčka poděkoval za iniciativu Spolku pro zbudování kaple a požehnal všem přítomným návštěvníkům výstavy. Vyslovil přání, aby myšlenka vybudování kaple všechny sjednotila a vedla ke společnému cíli.
Pro návštěvníky byly připraveny 3 druhy vánočního punče: 1. Americký – s americkou whisky, 2. Myslivecký – s Jaggermaisterem, 3. Lůčanský – se slivovicí. Pro děti byl připraven dětský vánoční punč.

Již první den vzbudila výstava velký zájem a obdiv návštěvníků.

Jsme velmi rádi, že se nám něco takového podařilo u nás v Loučce připravit. Za celou dobu výstavy nebylo nic krásnějšího, než vidět u dětí, ale i lidí všeho věku rozzářené oči a úsměv na tváři při prohlídce betlémů. To byla od všech návštěvníků pro nás odměna za naši přípravu výstavy.
Takový zájem lidí z Loučky, okolních i vzdálených vesnic, několika tříd ze ZŠ Újezd, ZŠ Dolní Lhota a naší Mateřské školky co se přišly podívat, nás velmi potěšil. Perníkový betlém, který budil u dětí největší zájem, nakonec odolal až do konce výstavy.

Poděkování patří Vám všem, kdo jste nám ochotně zapůjčili své exponáty, bez kterých by výstava v Loučce vlastně ani nebyla. Závěrem chceme poděkovat všem, kdo přiložil ruku k dílu při přípravě a organizování výstavy, bez jejich pomoci by se výstava těžce zvládla.

Pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2013 za všechny pořadatele přejí Jana a Mirek Šeligovi.

Betlémy nám ochotně zapůjčili: paní Marie Andrysová, paní Jana Andrýsková, pan Martin Cigánek, pan Jan Cvešper, pan Josef Častulík, pan Jan Chovanec, paní Ludmila Kalivodová, paní Marie Kočišová, pan Josef Kořenek, paní Blanka Máčalová, pan Pavel Maček, paní Anděla Mačková, paní Šárka Mokrišová, paní Anna Mikulášková, paní Tereza Peterková, paní Lidmila Pinerová, pan Jan Ryza, paní Milada Šeligová, paní Jana Šeligová, pan Miroslav Vaněk a pan Alois Zádrapa.

Z návštěvní knihy

9.12.2012

Děkujeme za krásnou výstavu Betlémů a předvánoční atmosféru.
Rodina Fojtů

Moc děkujeme za krásnou výstavu Betlémů.
rodina Slovákova

Nádherné! Všem pořadatelům upřímné „Děkuji“.
Pavel Maček

Bohu díky za tak velkou hodnotu, kterou jste vytvořili a která nás vede k tomu, kdo je cesta – pravda a život. Díky Vám za osobně hluboký citový prožitek.
Vladimír Měřínský

Děkujeme za krásné betlémy, ale také pěknou výstavu – její pojetí.
Mačkovi st.

13.12.2012

Jsem ráda, že si dnes ještě někdo najde čas a dá si tu práci ukázat našim dětem něco hodnotného. Moc děkujeme.
Mgr. Lenka Šebestů, 5. třída ZŠ Újezd

Všem dětem se výstava velmi líbila, děkujeme za příjemné přivítání, vánoční atmosféru.
uč. Zuzana Matějíčková, řed. Vladimíra Pomykalová, 8. třída ZŠ Újezd

Děkujeme za úžasný, příjemný, prostě krásný zážitek. Vánočně jsme se naladili a strávili tu příjemné dopoledne. Ještě jednou díky všem, kteří pro nás výstavu připravili.
K. Janošová, M. Světlíková

14.12.2012

Děkujeme za krásný zážitek, milé přivítání a příjemnou atmosféru. Velké poděkování všem, kteří výstavu připravili.
žáci 2., 3. a 4. tř. ZŠ Újezd, Mgr. Lenka Pochylá, Mgr. Naďa Rašková

Moc děkujeme, že se tato výstava uskutečnila a mohli se jí zůčastnit. Byl to krásný, nezapomenutelný zážitek, který nás vánočně naladil. Překvapila nás rozmanitost vystavených betlémů. Těšíme se na další výstavy a všem organizátorům přejeme požehnané Vánoce.
žáci ZŠ Dolní Lhota 1.–5. třída, řed. J. Machalíčková

15.12.2012

Děkujeme, je to moc hezké.
rod. Račákova

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na této výstavě. Moc se mně líbila a duchovně mě obohatila.
L. Bartošová

Děkujeme za krásný zážitek! Veselé Vánoce!
rod. Valova

16.12.2012

Vzbudilo to v nás úžasnou předvánoční náladu, krásná atmosféra.
KČT Vizovice

Velice pěkná výstava, krásné betlémy.
rod. Majzlíkova + Pláškova

Děkujeme za krásnou nedělní chvilku, kterou jsme mohli strávit při prohlídce krásných betlémů a obdivu zručnosti lidských rukou.
rod. Častulíkova

Moc děkujeme, že jsme se mohli podívat na tak krásné betlémy. Byl to úžasný zážitek.
rod. Šenovská

Vylosovaní výherci soutěže

  1. místo: Irena Jakubová, Zlín
  2. místo: Vladislav Šimák, Loučka
  3. místo: Josef Častulík ml., Tichov

Vyhodnocení betlémů

  • Nejpěknější betlém z Loučky: Marie Andrysová
  • Nejpěknější betlém z papíru: Jan Chovanec
  • Nejpěknější betlém ze dřeva: Martin Cigánek
  • Nejpěknější betlém podle dětí: Josef Kořenek – mechanický betlém
  • Nejpěknější betlém ze zahraničí: Mexico
  • Speciální cena Spolku pro zbudování kaple v obci Loučka: Blanka Máčalová – háčkovaný betlém
  • Speciální cena Vojenského muzea LOUČKA-Pearl Harbor: Anděla Mačková – vyšívaný betlém

« zpět na seznam novinek

Staňte se součástí historie

14.5.2024

Přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s jedinečnou příležitostí stát se součástí historické události, které se uskuteční jednou za několik století... Po téměř 80 letech chceme poděkovat Pánu Bohu za...

číst víceStaňte se součástí historie

[ ^ k obsahu ^ ]